ABUDAK MÜHENDİSLİK A.Ş. için yer aldığı tüm projelerdeki faaliyetlerinde en yüksek performansı göstererek tüm işlerini, müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, ayni yüksek kalitede bitirmek temel hedeftir. Bu noktada tüm AKBUDAK MÜHENDİSLİK A.Ş. çalışanları sorumluluk alarak, etik değerlere tam bağlılıkla, kabul görmüş tüm yerel, ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uyarak çalışır.

Bu amaç doğrultusunda;

  • Tüm faaliyetlerimizde, tüm çalışanlarımıza ve alt yüklenicilerimize maksimum kaliteyi yakalama konusunda teşvik ve liderlik etmek,
  • Tüm projelerde yaşanmış olan problem ve çözum yollarını kayıt altına alarak tecrübeyi yazılı hale getirmek,
  • Tüm faaliyetlerinde kaliteyi artıracak teknolojik gelişmeleri takip ederek, faaliyetlerine yansıtabilmeyi sağlamak,
  • Bilgi birikimi ve tecrübeyi en son teknoloji ile destekleyerek tüm projelerimize yansıtmak ve kaynaklarımızı en etkin ve verimli bir biçimde kullanarak “bir isi bir defada sıfır hata” ile yapmak,
  • Tüm faaliyetlerimizde kaliteyi etkileyebilecek potansiyel tüm riskleri önceden belirleyerek önlemler almak,
  • Nitelikli personel ve iş gücü kazanımı yönünde stratejiler geliştirerek mevcut çalışanların geliştirilmesi konusunda faaliyetler yapmak,
  • Etkin bir kalite yönetim sistemi oluşturarak sürekli iyileştirmek,

AKBUDAK MÜHENDİSLİK A.Ş. yukarıdaki ilkeler doğrultusunda geliştirmiş olduğu kalite kültürünü sürdürülebilir kılmak için gerekli tüm kaynakları temin eder.